Bedrijfsrecherche

Bekijk onze nieuwe site ! ! www.am-investigations.com

U zoekt iemand voor een onderzoek naar absenteïsme van uw werknemers, bedrijfsspionage, fraude, diefstal, …?                 AM Investigations is gespecialiseerd inspeurwerk in heel Vlaanderen.

U kan AM-Investigations Detective Agentschap inschakelen voor al uw bedrijfsonderzoeken, onder andere:

  •  Diefstal
  •  Fraude (merkfraude, computerfraude, verzekeringsfraude, ...)
  •  Concurrentiebeding 
  •  Bedrijfsspionage en infiltratie in het bedrijf
  •  Personeelscontrole (schaduwen, lokaliseren, ziekteverzuim,
     tijdsbesteding vertregenwoordigers ...)
  •  CV Onderzoek, moraliteitsonderzoek en eerbaarheid van sollicitanten
  • Patrimoniumonderzoeken, stalking, corruptie en afpersing
  •  ...

Vor meer info, ga naar: www.am-investigations.com, aarzel niet om ons te contacteren!