AM-Investigations Detective Agentschap zorgt voor de correcte uitvoering van uw bedrijfs- of privé-onderzoek.

Wij werken volgens deontologisch voorgeschreven richtlijnen, uiterst confidentieel en met juridisch vergunde privé-detectives. De federale overheidsdienst van Binnenlandse Zaken heeft ons erkend onder het licentienummer 14.1781.06

Hoe gaan we te werk?

U neemt contact op met ons en in een eerste confitentieel gesprek worden uw wensen besproken. Een overeenkomst waarbij een duidelijke termijn, kostprijs en opdracht beschreven staat, wordt opgesteld. Bij akkoord gaan we aan de slag om uw opdracht tot een goed einde te brengen. U wordt als contactpersoon steeds op de hoogte gebracht en op het einde van de opdracht worden u de gewenste bewijsstukken bezorgd. Tevens wordt er een rapport opgesteld van de uitgevoerde opdrachten. Geheel deze procedure is bij de wet van 19 juli 1991 inzake het beroep van een privé
detective vastgelegd.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u nog verdere vragen zou hebben. Een eerste vrijblijvend informatief gesprek is bij ons altijd GRATIS.